Dịch Vụ

Báo cáo & dữ liệu thị trường

Báo cáo & dữ liệu thị trường

Một tập hợp lớn các triển vọng ngành và tổng quan về thị trường Việt Nam, ASEAN, Châu Á & Thái Bình Dương và toàn cầu. Những báo cáo tổng hợp này rất hữu ích để hiểu về tốc độ tăng trưởng của thị trường, độ lớn, thị phần và sự phát triển trong một thời gian nghiên cứu nhất định.

Hành vi tiêu dùng và Insight+

Hành vi tiêu dùng và Insight+

Đây là sự kết hợp của phương pháp khảo sát định tính và định lượng để khám phá thói quen sử dụng, hành vi mua hàng của khách hàng và có được bức tranh đầy đủ về nhóm người dùng mục tiêu, lối sống, cách tiêu dùng và thái độ của họ.

Sức khỏe thương hiệu - Hành vi tiêu dùng - Mức độ hài lòng

Sức khỏe thương hiệu - Hành vi tiêu dùng - Mức độ hài lòng

Một bước cơ bản mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện để hiểu sâu sắc về sự nhận biết, sử dụng, hành vi mua hàng và thái độ của khách hàng đối với thương hiệu. Nghiên cứu này phản ánh hoàn hảo chân dung khách hàng và môi trường kinh doanh, những điều được xem là nền tảng cho việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình kinh doanh tiếp theo.

Khám phá thị trường tiềm năng

Khám phá thị trường tiềm năng

Một trong những nghiên cứu toàn diện nhất đào sâu vào các chủ đề chính dành cho các công ty mới gia nhập thị trường. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu đa dạng nhất, gồm định tính và định lượng, thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Việc phân tích kỹ lưỡng mang lại hiểu biết về cả khách hàng hiện tại lẫn khách hàng tiềm năng.

Thử nghiệm Sản phẩm & Ý tưởng

Thử nghiệm Sản phẩm & Ý tưởng

Một công cụ kết hợp để đánh giá một sản phẩm từ ý tưởng đến cách chào hàng tiềm năng trên thị trường thông qua thử nghiệm sản phẩm và giá cả. Phương pháp này giúp nhận ra những điểm thích và không thích về sản phẩm theo quan điểm của khách hàng. Nó giúp cải thiện hơn nữa sản phẩm / dịch vụ, đảm bảo thành công trong kinh doanh với mức đầu tư tối thiểu.

Khách hàng bí mật

Khách hàng bí mật

Một phương pháp nghiên cứu phù hợp để đánh giá chất lượng dịch vụ, việc tuân thủ các quy định và đo lường trải nghiệm của khách hàng. Trong quá trình tương tác với đối tượng mục tiêu, những khách hàng bí mật sẽ thực hiện các tác vụ cụ thể như yêu cầu tư vấn, đặt câu hỏi về sản phẩm, viết nhận xét, lắng nghe lời khuyên và thực hiện một số tình huống được thiết kế trước đó để đánh giá hành vi, kiến thức của nhân viên, sau đó cung cấp báo cáo chi tiết về trải nghiệm.

Đánh giá chiến dịch

Đánh giá chiến dịch

Được thiết kế như một nghiên cứu theo dõi nhanh để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch thông qua khảo sát trước hoặc sau chiến dịch. Việc đánh giá nhằm mục đích tận dụng tối đa chi tiêu của doanh nghiệp vào việc bán hàng và tiếp thị.

Đo lường bán lẻ

Đo lường bán lẻ

Một chương trình đo lường hệ thống phân phối tùy chỉnh được thực hiện dưới hình thức trực tiếp đến cửa hàng, bao gồm tất cả các loại hình cửa hàng bán lẻ và dịch vụ trên khắp Việt Nam. Đây là cách tiếp cận hiệu quả về chi phí, độ chính xác và khả năng thực hiện để các doanh nghiệp kiểm soát hệ thống vận hành của mình và đưa ra các chiến lược giá / thương mại.

Đo lường độ nhạy về giá (PSM)

Đo lường độ nhạy về giá (PSM)

Một kỹ thuật thị trường để xác định mức độ yêu thích về giá của người tiêu dùng. PSM phù hợp nhất để xác định khung giá của các sản phẩm và dịch vụ mới.

Chúng tôi cung cấp những kết quả đáng tin cậy

Axis là công ty nghiên cứu thị trường đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được xác nhận bởi tổ chức Bureau Veritas (Pháp). Chúng tôi luôn duy trì quy trình chất lượng trong từng bước nghiên cứu.
Chúng tôi liên tục cải thiện các quy trình của mình, do đó chúng tôi áp dụng những công nghệ mới để tăng hiệu quả nhằm đạt kết quả tốt nhất.
Đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các cá nhân dày dạn kinh nghiệm với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam. Vì thế kèm trong các báo cáo của mình, chúng tôi cung cấp các phân tích định hướng kinh doanh.

Thảo luận nhóm

Khuyến khích sự tương tác giữa đáp viên và người dẫn nhóm và giữa các đáp viên với nhau. Người dẫn nhóm khai thác các câu hỏi chuyên sâu một cách có chiều sâu liên quan đến nhận thức và thái độ về một thương hiệu và so với các đối thủ cạnh tranh.

Phỏng vấn chuyên sâu

Phương pháp phỏng vấn trực tiếp thu thập thông tin có chiều sâu về một chủ đề quan trọng. Phỏng vấn sâu được sử dụng khi tiếp cận người trả lời là những người có ảnh hưởng trong ngành (KOLs) và các chuyên gia, đối thủ cạnh tranh, và khách hàng B2B. Phương pháp này sử dụng các bảng câu hỏi bán cấu trúc.

Khảo sát định lượng

Được sử dụng để đo lường và đánh giá thương hiệu (bao gồm cả nhận biết, việc sử dụng của khách hàng, cũng như tất cả các đánh giá và phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ). Phương pháp này sẽ trả lời các mục tiêu nghiên cứu chính dựa trên một số mẫu lớn, và dữ liệu được xử lý bằng các công cụ phân tích thống kê.

Nghiên cứu tại bàn

Để có được dữ liệu thứ cấp từ các tài liệu truyền thông đại chúng được công bố như bài viết trên báo, tạp chí, internet và các báo cáo khác của Tổng cục Thống kê, các hiệp hội và các công ty lớn,... Những thông tin này sẽ được tổng hợp, phân tích và báo cáo chi tiết.

Khách hàng bí mật

Một phương pháp nghiên cứu phù hợp để đánh giá chất lượng dịch vụ, sự tuân thủ các quy định và đo lường trải nghiệm của khách hàng. Kế hoạch mua sắm bí mật tuân theo các hướng dẫn được thiết kế đặc biệt và đã được khách hàng xem xét và đồng ý.

Thử nghiệm tập trung

Một công cụ kết hợp để đánh giá một sản phẩm từ ý tưởng đến cách chào hàng tiềm năng trên thị trường thông qua thử nghiệm sản phẩm và giá cả. Phương pháp này giúp nhận ra những điểm thích và không thích về sản phẩm theo quan điểm của khách hàng. Nó giúp cải thiện hơn nữa sản phẩm / dịch vụ, đảm bảo thành công trong kinh doanh với mức đầu tư tối thiểu.