NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Description

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA DUY TÂN

Thông qua việc kết hợp nghiên cứu tại bàn, 86 cuộc phỏng vấn sâu (IDI) và 150 mẫu khảo sát định lượng các công ty nông nghiệp và công nghiệp nặng, tiềm năng của thị trường thùng phuy nhựa đã được nghiên cứu trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2017. Khảo sát bao gồm thông tin thị trường, chuỗi cung ứng, quy mô / thị phần, những nhu cầu mới, đánh giá của các công ty lớn và hành vi của người dùng B2B và B2C.

Một nghiên cứu tương tự đã được thực hiện từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017 để kiểm tra tiềm năng của thị trường pallet nhựa. Để có được thông tin về tổng quan thị trường, chuỗi cung ứng, quy mô / thị phần, nhu cầu mới, đánh giá của những công ty lớn và hành vi của người dùng B2B / B2C, Axis đã thực hiện kết hợp nghiên cứu tại bàn, 29 IDI và 292 mẫu khảo sát định lượng các công ty nông nghiệp và công nghiệp nặng.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Việt Nam (PVFCCo)

Nghiên cứu tại bàn, 57 cuộc phỏng vấn sâu (IDI), 3 thảo luận nhóm (FGD) và 420 mẫu khảo sát định lượng đã được thực hiện kết hợp vào năm 2012 để xác định tiềm năng của thị trường lúa / gạo ở các vùng nông thôn Việt Nam.
Cũng trong năm 2012, một nghiên cứu nhằm xác định tiềm năng thị trường phân bón hữu cơ ở các vùng nông thôn Việt Nam đã được thực hiện bằng cách sử dụng nghiên cứu tại bàn, 15 IDI và 360 mẫu khảo sát định lượng trên khắp cả nước.

Details

  • Client : Duy Tan Plastic JSC & PVFCCO
Share This Post: